Liang Xin Zaragoza

Memoria

El proyecto Liang Xin Zaragoza aborda el acondicionamiento de un local situado en la planta baja de un edificio residencial para su nuevo uso como Centro de Terapias Orientales, basadas en las técnicas Imperiales Tradicionales chinas, cuya filosofía es combinar mente, cuerpo y espíritu para alcanzar un estado óptimo de salud y bienestar. El objetivo es crear un «oasis urbano», un ambiente que favorezca la relajación y el bienestar.

El local cuenta con una única fachada a la calle, por donde se producirá el acceso principal al Centro. El local tiene dos zonas diferenciadas. La primera, paralela a la fachada, es una zona de planta rectangular y altura libre uniforme. La segunda zona, en el extremo más alejado del acceso, ocupa la planta baja del patio de manzanas del conjunto residencial y tiene una cubierta a dos aguas, iluminada por una serie de lucernarios.

El nuevo programa de usos plantea una serie de zonas para masajes y terapias (Hall 1, Salas VIP, y sala para reflexologí­a podal), así­ como otras áreas de servicio o apoyo para dichas zonas.

Los espacios se organizan alrededor de tres franjas de comunicación horizontal: dos pasillos llamados «Imperial Walk» y «Empress Walk», y una tercera bajo los lucernarios que une los vestuarios con la sala de reflexologí­a podal. Se ha prestado especial atención al tratamiento de los diferentes paramentos del Imperial Walk. Las paredes laterales estarán forradas por una serie de pilastras de madera lacada negra, sobre tabique pintado en color negro. La iluminación será tenue e indirecta, integrada en algunas de las pilastras de madera. En el pavimento de las tres zonas de comunicación horizontal se combina el pavimento general del Centro, porcelánico Tucson Antracita de Porcelanosa, con franjas de 30 cm. de pavimento de piedras Baia Stone de color blanco.

Ficha técnica

Situación: Calle Jose María Lacarra. Zaragoza.

Arquitectos: Magén Arquitectos

Promotor: Liang Xin Spa

Contratista: Coanfi SA

Fotografí­as: Pedro Pegenaute

Proyecto: 2013

Construcción: 2013-2014

Superficie: 382,02 m2

Publicaciones

Copper Architecture Forum, nº 39. 2016.

Local Architecture // Arquitecturas en espacios comerciales de Zaragoza 2003-2015. 2015.

Proyecto Contract nº 108, 2015.